Kwaliteitsmanagement

Steeds vaker worden er allerlei kwaliteitseisen gesteld. ISO is daarvan de meest bekende. A GR8 Company helpt u bij het opzetten van een eigen systeem van kwaliteitsmanagement, zodat u uw bedrijf zorgeloos kunt laten certificeren.

Veel organisaties zijn ISO-gecertificeerd. Er wordt veel tijd en geld gestoken in het beschrijven van processen en het opstellen van een Handboek Kwaliteitsmanagement. Desondanks leeft kwaliteitsmanagement in de meeste organisaties niet en wordt het Handboek alleen bij de jaarlijkse audit uit de kast gehaald. Jammer, want kwaliteitsmanagement kan echt waarde toevoegen aan uw product of dienst en uw organisatie naar een hoger niveau tillen.

Organisaties willen vooruit, zich verder ontwikkelen en misschien zelfs wel groeien. Daarvoor formuleren zij strategische doelstellingen. Sinds de invoering van de High Level Structure van ISO in 2015 staan juist die doelstellingen centraal. Het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft wat er moet worden gedaan om die doelstellingen te realiseren, wat ervoor nodig is en wie wanneer welke taken op zich neemt. U beschrijft niet langer de processen omdat dat van ISO moet, maar omdat het u helpt uw eigen strategische doelstellingen te realiseren.