De Verenigde Naties hebben in 2015 17 doelen geformuleerd om regeringen, overheidsinstellingen, organisaties, bedrijven en individuen in staat te stellen samen te werken aan een rechtvaardige wereld waarin honger en armoede niet langer bestaan en waarin we oog hebben voor de natuur, zodat we onze prachtige wereld kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. 

Om overheidsinstellingen, organisaties en bedrijven te helpen concreet met een of meer van die 17 doelen aan de slag te gaan, heeft A GR8 Company de ‘SDG Toolkit’ ontwikkeld. Met behulp van het Handboek en de bijbehorende Vragenlijsten kunnen organisaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoord inkopen bepalen waar zij op een van deze terreinen nu staan, hun ambities formuleren en de maatregelen inventariseren die genomen moeten worden om die ambities te realiseren. Zo helpt A GR8 Company u bij het zetten van stappen richting duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen en komt de realisatie van de 17 Sustainable Development Goals steeds dichterbij.