Steeds meer opdrachten worden openbaar aanbesteed. Jaarlijks worden er voor miljarden aan opdrachten gepubliceerd. Aanbestedingen zijn dus serious business en wellicht ook voor uw organisatie interessant. A GR8 Company begeleidt u gedurende het hele traject van inschrijving, maakt door middel van een Checklist de inhoud van de aanbesteding meteen inzichtelijk, stelt een Planning met werkverdeling op, schrijft het Plan van Aanpak indien gewenst, brengt in kaart welke formulieren en verklaringen moeten worden ingevuld en ingediend en helpt u tot slot bij het indienen van de inschrijving zelf.

Een van de opdrachtgevers van A GR8 Company moest inschrijven op een aanbesteding, terwijl zij het werk al de afgelopen 12 jaar voor de gemeente hadden uitgevoerd. De aanbesteding moest worden gewonnen, anders konden de deuren worden gesloten. De opdrachtgever was boos en in paniek. Door hen hierin te adviseren en stapsgewijs door het gehele aanbestedingstraject te leiden, heeft A GR8 Company bereikt dat zij de aanbesteding glansrijk hebben gewonnen en een contract hebben gekregen voor 2 jaar met een mogelijke verlenging van 2x 1 jaar.

A GR8 Company heeft op het gebied van aanbestedingen al tal van organisaties in diverse branches ondersteund: Aannemerij, Beveiliging, Catering, Re-integratie, Schoonmaak, Schuldhulpverlening, Telecom, Verhuizingen, Welzijnswerk en de Zorg.