Kwaliteitsmanagement is veel meer dan opschrijven wat er in de NEN-norm staat. Kwaliteitsmanagement helpt u bij het daadwerkelijk realiseren van uw strategische doelen.

A GR8 Company heeft een van haar opdrachtgevers begeleid bij de overstap van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. Dit betekende dat werd afgestapt van het hele dikke Handboek met daarin de beschrijving van allerlei procedures dat maar 1x per jaar – bij de jaarlijkse audit – uit de kast werd gehaald. A GR8 Company heeft eerst onderzocht wat de strategische doelstellingen van de organisatie waren, vervolgens de Contextanalyse opgesteld en daarna de maatregelen beschreven die moesten genomen om de doelstellingen te bereiken. Het resultaat is een dun maar concreet Handboek en een levend Kwaliteitsmanagementsysteem dat ten dienste staat van de doelstellingen die de organisatie wil behalen.

A GR8 Company heeft al bedrijven in diverse branches begeleid bij ISO 9001:2008, 9001:2015, 14001, 27001 en 7510. Maar ook bedrijven in de zorg met HKZ voor Kleine Organisaties en HKZ Zorg en Welzijn. Ook met de begeleiding om een VCA* of VCA** certificaat te behalen, heeft A GR8 Company ervaring.