Kwaliteitsmanagement helpt daadwerkelijk bij het krijgen van contracten.

Een van mijn klanten is een een zorgverlener die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ambulante ondersteuning biedt aan personen van 18 jaar en ouder die wel willen werken aan een zelfstandig bestaan maar hier nog ondersteuning bij nodig hebben. Omdat het een kleine onderneming betreft, is een samenwerking opgestart met vier andere kleine zorgverleners in de regio.

In 2016 hebben de samenwerkende gemeenten in de regio een aanbesteding op het gebied van de Wmo gepubliceerd. De ondernemer heeft besloten hierop in te schrijven. Hem werd een contract gegund vanaf 01 januari 2017. In de loop van 2018 kreeg de ondernemer namens de regio een brief waarin zij constateerden dat de bedrijfsvoering van de ondernemer te wensen overliet, waardoor zij voornemens waren het contract te beëindigen. De ondernemer werd nog wel een herstelmogelijkheid geboden.

Als eerste heb ik ten behoeve van de gemeente een Plan van Aanpak opgesteld, waarin werd aangegeven op welke wijze de ondernemer binnen de gestelde termijn de geconstateerde tekortkomingen dacht te gaan oppakken. Vervolgens heb ik systematisch met de ondernemer gewerkt aan het oppakken van de diverse maatregelen en deze in de bedrijfsvoering geïmplementeerd. De genomen maatregelen werden vervolgens opgenomen in de beschrijving van een eigen Kwaliteitsmanagementsysteem, het bezit waarvan een van de eisen was die door de regio waren gesteld

De implementatie van de genomen maatregelen en de borging ervan in een eigen kwaliteitsmanagementsysteem heeft ertoe geleid dat de regio de kwaliteit van de genomen maatregelen afdoende achtte en het contract met de ondernemer gehandhaafd. De continuïteit van de onderneming kon hierdoor worden gewaarborgd. Het HKZ-Certificaat is inmiddels ook behaald.