Als Register Strateeg voer ik veel gesprekken met ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Bijna altijd gaan die gesprekken over de verdere doorontwikkeling van het bedrijf. Die doorontwikkeling kan nodig zijn omdat de producten, de productieprocessen of de verkoopkanalen moeten worden aangepast aan een veranderende markt. Maar het kan ook nodig zijn een bedrijf verder door te ontwikkelen omdat een ondernemer het bedrijf wil laten groeien. In beide gevallen is het dan vaak noodzakelijk doelen te formuleren, processen te beschrijven, taken en verantwoordelijkheden aan personen toe te kennen en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vast te stellen. Kortom, dan komt opeens de noodzaak om de hoek kijken om aan kwaliteitsmanagement te doen.

Wat ik vaak hoor is dat ondernemers het bedrijf ooit wel hebben laten ISO-certificeren, maar dat ze er eigenlijk niets meer mee doen. Alleen als de jaarlijkse audit plaatsvindt, wordt de boel nog even opgeschoond. Andere ondernemers laten helemaal geen audits meer uitvoeren en hebben hun certificering aan de wilgen gehangen. Waar het eigenlijk op neer komt, is dat veel ondernemers niet langer overtuigd zijn van de nut en noodzaak van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Maar die nut en noodzaak zijn er wat mij betreft wel degelijk. Kwaliteitsmanagement heeft – zeker als een ondernemer het bedrijf verder wil doorontwikkelen of wil laten groeien – enkele grote voordelen. Ik zet ze even op een rij.

Wie (be)schrijft die blijft

Door in een Handboek een doel te formuleren, processen te beschrijven, taken en verantwoordelijkheden toe te kennen aan personen en door Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vast te stellen, worden zaken vastgelegd. Handig, als de ondernemer op vakantie is of onder de tram komt. De zaken kunnen dan wel in ieder geval doorgaan, omdat medewerkers weten hoe zij moeten handelen en wat er van wie gevraagd wordt. Ook voor bedrijven geldt dus: wie (be)schrijft die blijft.

Kwaliteitsverhogend

Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem dwingt een ondernemer te kijken naar de producten en processen, waardoor hij zichzelf in de gelegenheid stelt die processen zo in te richten dat deze voor de klant waarde toevoegen aan het product. Hierdoor kan het bedrijf de kwaliteit van het product verhogen en zich daarmee onderscheiden van de concurrentie. Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem kan dus bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van een product of dienst.

Flexibiliteit

Het klinkt tegenstrijdig, maar door zaken te beschrijven en vast te leggen, wordt de flexibiliteit van het bedrijf verhoogt. Bij veranderende omstandigheden – en wanneer zijn die er nu niet? – kan veel makkelijker en sneller worden gereageerd. Het wiel hoeft immers niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Het Kwaliteitshandboek biedt u een basis en een houvast. En het feit dat zaken zijn beschreven en vastgelegd, wil niet zeggen dat ze niet kunnen worden aangepast. Integendeel, dat kan juist veel makkelijker. Door aan kwaliteitsmanagement te doen verhoogt u de wendbaarheid – en dus het concurrerend vermogen – van uw bedrijf.

Continu proces

Het werken aan kwaliteit is geen eenmalig, maar juist een continu proces. Door een systeem van kwaliteitsmanagement in uw bedrijf te implementeren en na implementatie regelmatig te herijken, zijn zowel de ondernemer als de medewerkers bewust bezig met kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Het denken en handelen in die termen zorgt ervoor dat kwaliteitsverbetering in het DNA van uw bedrijf gaat zitten. Op die manier bereikt u dat het gehele bedrijf dagelijks oog heeft voor de stroomlijning van processen, het verlagen van kosten, het verminderen van afval en het toevoegen van waarde aan het product. Ook dit draagt bij aan een betere positionering van uw bedrijf. U zult zien dat uw medewerkers hierdoor gemotiveerd worden en meer plezier in hun werk zullen krijgen.

Vertrouwen

Als een bedrijf over een ISO-Certificering of een eigen Kwaliteitsmanagementsysteem beschikt, zal dat door de buitenwereld vaak positief worden beoordeeld. Immers, u toont aan dat uw bedrijf de zaakjes op orde heeft. Zowel klanten als toeleveranciers zullen eerder geneigd zijn zaken te doen met uw bedrijf. Kortom, kwaliteitsmanagement draagt bij aan het versterken van uw marktpositie.

Aanbestedingen

Overheidsinstellingen besteden hun opdrachten steeds vaker aan. Dat gebeurt op internet via aanbestedingsplatforms als Tenderned, Aanbestedingskalender, Negometrix of Commerce-Hub. Om op deze aanbestedingen te kunnen inschrijven, moeten bedrijven vaak kunnen aantonen dat zij ISO-gecertificeerd zijn of een systeem van kwaliteitsmanagement hebben ingevoerd. Als een bedrijf hierover dus niet beschikt, kunnen zij niet op een aanbesteding inschrijven en gaan deze mogelijke opdrachten aan hun neus voorbij.

Kortom, er zijn genoeg redenen om aan kwaliteitsmanagement te doen. Niet alleen worden uw producten en diensten er beter van en zal het bijdragen aan de motivatie en het werkplezier van uw medewerkers, ook uw klanten zullen het zeer op prijs stellen. En tot slot zal ook u als ondernemer ervan profiteren. Immers, een bedrijf dat zich beter van de concurrentie kan onderscheiden en een sterkere positie in de markt weet te veroveren, levert meer rendement op.

Wilt u meer weten over kwaliteitsmanagement? Bel me op dan maken we een afspraak voor een interessant gesprek. Geen verplichtingen!

Pieter Jan Stokhof
0653619625