De crisis lijkt voorbij en ondernemend Nederland krabbelt langzaam weer overeind. Toch hebben veel bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf flinke klappen gehad: de vraag nam af en de omzet daalde. Ook de prijzen en tarieven gingen flink naar beneden. De marges werden dunner en dunner. Om nog iets over te houden, hebben veel ondernemers vooral gesneden in hun kosten. Veelal ging dat gepaard met het verlies van banen. Daarmee hebben ze het – gelukkig! – nog kunnen volhouden. Maar zoals een ondernemer het eens in een gesprek met mij uitdrukte: ‘Pieter, ik houd mijn hoofd nog net boven water. Maar welke kant moet ik op zwemmen om weer vaste grond onder de voeten te krijgen?’

Horizon

Deze ondernemer zegt eigenlijk behoefte te hebben aan een strategie. Maar die strategische visie ontbreekt helaas bij veel ondernemers in het MKB. En dat is niet verwonderlijk. Veel ondernemers zijn namelijk letterlijk bezig met overleven. Ze zijn elke dag in touw met het binnenhalen van nieuwe klanten, het bezoeken van ontevreden klanten, met het oplossen van problemen, met personeel en met financiering. ’s Avonds ligt dan nog vaak de administratie te wachten. De horizon is dichtbij en het uitzicht beperkt. ‘Eerst maar eens zien hoe ik deze maand weer uitkom!’ is een veel gehoorde kreet. Begrijpelijk, maar ook jammer. Jammer voor de ondernemer, maar ook voor het bedrijf, de werknemers en de klanten.

Visie

Wat namelijk ontbreekt is een visie. Visie op het product of de dienstverlening van het bedrijf. Visie op de markt, die bestaat uit klanten, concurrenten, toepasselijke wet- en regelgeving en trends en ontwikkelingen. Wetten veranderen voortdurend. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo pp. De markt is voortdurend in beweging. Daarom zou eigenlijk iedere ondernemer zich af en toe eens de volgende vraag moeten stellen: ‘Biedt mijn bedrijf nog toegevoegde waarde?’ Of: ‘Hoe kan ik me duurzaam onderscheiden van mijn concurrenten?’

Daarnaast is het noodzakelijk als een ondernemer weet waar hij met zijn bedrijf naartoe wil en waar hij zelf over 5, 10 of 20 jaar zou willen staan. Iedere ondernemer is namelijk ooit met een bepaald idee met een bedrijf begonnen of heeft dat overgenomen. Iedere ondernemer heeft dus ooit voor zichzelf zowel op het zakelijke als op het persoonlijke vlak doelstellingen geformuleerd. Om die doelstellingen te realiseren gaan ze hard aan de slag en werken ze vaak meer dan 50 uur per week in hun bedrijf. Jammer genoeg worden zij – juist daardoor – langzaamaan in beslag genomen door de waan van de dag en verdwijnen de oorspronkelijke doelstellingen naar de achtergrond.

Werken aan het bedrijf

Kort gezegd, veel ondernemers werken in hun bedrijf en niet aan hun bedrijf. Daardoor ontbreekt het hen aan de tijd om na te denken over een manier om zich op een duurzame manier te onderscheiden van hun concurrenten. Het is goed om af en toe even pas op de plaats te maken en jezelf bovenstaande vragen te stellen. Een les die de crisis ons geleerd heeft is: de concurrentie is moordend.

Ondernemers zullen – als zij hun onderneming voor de komende 5 of 10 jaar markttechnisch gezien goed willen positioneren – dus een visie op hun eigen bedrijf, de producten en het productieproces moeten ontwikkelen. Want daarmee kunnen zij zich onderscheiden van de concurrenten en meerwaarde leveren aan hun klanten.

Vervolgens zal er een strategie moeten worden uitgestippeld en geïmplementeerd om die visie handen en voeten te gaan geven. En dat hoeft helemaal niet veel tijd in beslag te nemen of moeilijk en duur te zijn. Integendeel: een strategie bedenken is leuk! Wat is er nou meer inspirerend dan na te denken over je eigen bedrijf? Hoe kun je beter werken aan de realisatie van zowel je zakelijke als je persoonlijke doelstellingen? En is het ook niet de taak van ondernemers om ervoor te zorgen dat hun bedrijf zo onderscheidend is dat het ook toekomst heeft?

Ondersteuning

Het is goed als ondernemers zich daar door een buitenstaander – zoals een Strateeg – laten ondersteunen. Deze buitenstaander kijkt immers onbevooroordeeld en met een frisse blik naar het bedrijf. Deze strateeg kan u ook ondersteunen bij het formuleren van een visie op het bedrijf. Op een speelse wijze wordt – via verschillende modules – een op het bedrijf passende duurzame en onderscheidende strategie ontwikkeld. Daarna wordt deze stapje voor stapje – opdat u als ondernemer de controle blijft houden – uitgevoerd. Zodat ook u aan het einde van het traject kunt zeggen: ‘Ik heb een geweldig bedrijf!’

Belangstelling? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak. Tot gauw!

Pieter Jan Stokhof
06 53 61 96 25