Eindelijk is het er: het huis van Duurzaamheid. Een praktische Toolkit om uw bedrijf voor te bereiden op de Circulaire Economie, waarmee u tegelijkertijd bijdraagt aan een betere wereld.

Het Global Sustainable Enterprise System® – hierna verder afgekort tot GSES® – is een integraal systeem van waardecreatie dat rekening houdt met de omstandigheden waaronder producten worden vervaardigd als ook met de effecten van die productie op onze leefomgeving. Daarnaast ondersteunt het systeem ondernemingen en organisaties om te denken in termen van ketensamenwerking. Immers, een duurzame wereld maken wij niet alleen maar samen met elkaar.

Alle elementen in het GSES zijn zo geconstrueerd en opgezet dat zij samen Het Huis van Duurzaamheid vormen. Dat Huis ziet er als volgt uit:

Fundament: producten

Hier bewegen wij ons op productniveau. In deze laag wordt bekeken hoe u uw product zo circulair mogelijk kunt ontwerpen. Tegelijkertijd krijgt u een instrument in handen waarmee u kunt berekenen welke effecten – of ‘footprint‘- uw product of dienst heeft op het milieu en brengt u gezondheidsrisico’s in beeld. Er is werkelijk een andere manier van consumeren en produceren nodig om samen een Circulaire Economie te realiseren en onze Aarde te behouden. Green washing en window dressing passen daar niet in. Daarom is het belangrijk dat afnemers en consumenten erop kunnen vertrouwen dat uw product – bijvoorbeeld – echt lokaal geproduceerd wordt, dat er geen nadelige effecten zijn voor de omgeving of het milieu en dat de productie en het gebruik van uw product de gezondheid niet nadelig beinvloedt.

De vloer: de Ketenanalyse

Het fundament van het huis wordt gevormd door de ketenanalyse. De ketenanalyse richt zich vooral de samenwerking tussen organisaties. Immers, binnen de circulaire economie zullen organisaties met elkaar moeten samenwerken om afval te verminderen, kringlopen te sluiten en de Aarde zo min mogelijk te belasten. Het denken en samenwerken in ketens komt overigens bij alle pijlers terug en maakt daarvan een essentieel onderdeel uit.

4 Pijlers

Het dak rust op 4 pijlers, namelijk:
o Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
o Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
o Vermindering van CO2-uitstoot
o Circulair Ondernemen

De 4 pijlers hebben allemaal betrekking op het niveau van de organisatie zelf. Voor al deze pijlers kan een onderneming of organisatie zichzelf apart laten certificeren. In dit Handboek wordt per pijler uitgelegd aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de eisen voor uw organisatie kunt vertalen. Immers, geen organisatie is hetzelfde. De vragenlijsten die in de Bijlagen zijn opgenomen helpen u op weg.

Met uitzondering van de vierde pijler (Circulair Ondernemen) is de beschrijving van alle pijlers gebaseerd op de nieuwe High Level Structure van ISO. Hierdoor wordt het voor u makkelijker om maatregelen in uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem te integreren en in uw organisatie verder te implementeren. Bij de pijler MVO hebben wij ons daarnaast gebaseerd op de ISO Richtlijn 26000. Aan de pijler MVI ligt de ISO Richtlijn 20400 ten grondslag. Bij de pijler Vermindering van CO2-uitstoot hebben wij gebruik gemaakt van de ISO Richtlijn 14064. Voor de pijler Circulair Ondernemen bestaat een dergelijke ISO Richtlijn nog niet. Daarom hebben wij bij deze pijler onze beschrijving gebaseerd op de Britse Richtlijn BS 8001.

De Daklijst: CSR Managementsysteem

Het sluitstuk van de verschillende onderdelen van het Huis van Duurzaamheid wordt gevormd door het geheel van alle pijlers: het Corporate Social Responsibility Managementsysteem. De integrale benadering is een overkoepeling van de pijlers en bindt hen samen.

Het dak

Het dak van het Huis vormt de afsluiting van uw tocht door het Huis van Duurzaamheid. Als u helemaal boven bent beland, dan komt u in aanmerking voor het Global Sustainable Enterprise System Certificaat. U levert een bijdrage aan het verduurzamen van de economie en de wereld.

A GR8 Company en het Nationaal Duurzaamheid Instituut hebben samen het Global Sustainable Enterprise System opgezet en dit gekoppeld aan een methode om uw bedrijf te laten certificeren. Op diverse onderdelen binnen het Huis van Duurzaamheid kunt u deelcertificaten behalen. Daarvoor hebben wij Checklists ontwikkeld, waarmee u direct aan de gang kunt. Certificeren was nog nooit zo leuk en zo makkelijk. En echt…in duurzaamheid kun je wonen!