Op donderdag 16 maart 2017 vindt van 14:00-16:30 het Symposium ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: Hoe doe je dat?’ plaats. Tijdens het symposium zal Michiel Zijp van het RIVM een toelichting geven op het rapport dat Tools voor Maatschappelijk Verantwoord inkopen. Met dit rapport krijgen inkopers van overheidsorganisaties, instellingen en bedrijven inzicht in welke tools beschikbaar zijn. Het symposium wordt gehouden in de Kringloopwinkel, Johannes Postlaan 4, Zeist.

Aanleiding

De Rijksoverheid wil dat overheidsorganisaties zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het Rijk, de Provincies, Waterschappen en een groot aantal gemeenten hebben daarom ook op 8 december 2016 gezamenlijk het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ ondertekend. Dit betekent dat overheidsinstanties bij hun inkoop niet alleen naar de prijs van producten kijken, maar ook naar de effecten ervan op het milieu: in hoeverre ze duurzaam zijn geproduceerd, kunnen worden hergebruikt (circulair) en zijn gebaseerd op plantaardige grondstoffen (biobased). Ook wordt gekeken naar sociale effecten, zoals mensenrechten, en of ze innovaties stimuleren.

Het RIVM heeft op een rij gezet welke ’tools’ inkopers tot hun beschikking hebben om de milieueffecten te duiden. De tools variëren sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke productgroep (zoals gebouwen), anderen juist op een bepaald milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiënteerd. Vervolgens heeft het RIVM 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd.

Programma

13:30 Inloop en Koffie

14:00 Welkomstwoord door Pieter Jan Stokhof, Register Strateeg op het gebied van Circulair Ondernemen

14:10 De Kringloopwinkel Zeist: door Riet Lenting, directeur Kringloopwinkel Zeist

14:20 Toelichting op Tools Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door Michiel Zijp, Projectleider RIVM

14:50 Ruimte voor vragen en discussie

15:00 Pauze

15:15 Pitches van 2 Start-Ups op het gebied van de Circulaire Economie.

15:30 Discussie aan de hand van 3 stellingen

16:00 Samenvatting en afsluiting door Ben Bugter, Aanbestedingsexpert

16:10 Aansluitende netwerkborrel

Aanmelding

U kunt dit symposium bijwonen door een mail te sturen naar: . Of door Pieter Jan Stokhof te bellen op nummer: 0653 619 625. Bij aanmelding ontvangt u het rapport Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen via de email.

Uw investering

Kosten voor deelname aan dit symposium bedragen € 49,50 per persoon exclusief Btw. 25% Van de opbrengst gaat als gift naar de Kringloopwinkel Zeist en nog eens 25% gaat als gift naar de winnende Start-Up.

Meer informatie

Pieter Jan Stokhof
+316 536 19 625