Op 8 december 2016 werd het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gepubliceerd. Door dit Manifest te ondertekenen, verklaarden de verschillende overheidsorganisaties dat zij met hun inkoopbeleid en hun invulling van opdrachtgeverschap marktpartijen stimuleren duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Inmiddels hebben al zo’n vijftig overheidsorganisaties het Manifest niet alleen ondertekend, maar ook de daarbij behorende Uitvoeringsplannen opgesteld. Maar ook bedrijven laten zich niet onbetuigd.

ISO 20400

In mei 2017 werd de ISO Richtlijn 20400: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gepubliceerd. De officiële lancering van deze richtlijn – waaraan in internationaal verband onder voorzitterschap van Karin van IJsselmuide van NEVI is gewerkt – vond plaats op 18 mei 2017 in Amersfoort.

Maar een Manifest is mooi en het hebben van een Richtlijn is handig. Maar hoe gaat u Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – hierna verder aangeduid als MVI – nu in uw eigen organisatie implementeren?

MVI: Hoe doe je dat?

In samenwerking met A GR8 Company heeft het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht – het INVK – een Master Mind Groep Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgestart. Deze Master Mind Groep – hierna aangeduid als MMG – is speciaal bedoeld voor professionals die actief zijn op het Inkoopvlak, zowel op het gebied van Beleid, Management als Uitvoering.

De zogenaamde ‘Dutch wheels’

In een zestal sessies van een dagdeel verspreid over de periode oktober 2018 – juni 2019 worden in groepsverband de diverse aspecten die samenhangen met de ontwikkeling en implementatie van een strategie op het gebied van MVI in uw eigen organisatie onder de loep genomen. Dat doen wij door theoretische onderdelen te combineren met praktische voorbeelden. Door ervaringen uit te wisselen en door samen over kansen en obstakels te discussiëren. Uw eigen praktijk staat tijdens de leergang centraal. Als u deelneemt aan de MMG krijgt u inzicht in alle aspecten van maatschappelijk verantwoord inkopen en de (zakelijke) kansen die dit biedt.

Belangstelling?

Wilt u deelnemen aan de Master Mind groep Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, neem dan contact op met het INVK (088 0666160, ) of stuur een E-mail naar: